• HR Premium Parts is de online vakhandel voor de installateur.
    Wij zijn gespecialiseerd in revisie onderdelen voor
    Verwarming - WTW - Ventilatie - Solar

Koolmonoxide: eisen aan installateurs of installaties?

29 april 2021

Hier vindt u de blog op Installatienet.nl

Vorige week jubelde Uneto-VNI dat haar pleidooi voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs door Minister Blok is meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen. Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren.

Dat is goed nieuws voor de installatiebranche, want dit moet het kaf van het koren gaan scheiden en de reputatie van de installatiebranche verbeteren. Maar ik vraag me af in hoeverre de gevaren van koolmonoxidevergiftiging hiermee beteugeld worden. In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat ten grondslag ligt aan de maatregelen die de minister wil nemen, wordt een scala aan oorzaken genoemd.

Oorzaken

Slecht opdrachtgeverschap van de eigenaar (want onbekwaam), tijd- en prijsdruk in de markt, geen of slecht functionerende koolmonoxidemelders en geen failsafe (zichzelf uitschakelende) installaties om er maar eens een paar te noemen. Al met al concludeert de Raad dat we als Nederland in de onderste regionen verkeren van de Europese ranglijst als het om de veiligheid van onze installaties gaat. En dat vind ik zorgelijk.

Kwalijke zaak

De oplossing wordt nu gezocht bij de kwaliteit van de installateur en niet bij de kwaliteit van de installatie. Dat vind ik een kwalijke zaak. Waarom? Omdat een slecht functionerende installatie te hoge concentraties koolmonoxide kan uitstoten en een slecht functionerende installateur niet. Als een installatie straks niet door een erkende installateur wordt onderhouden valt deze per definitie niet in de controle steekproef, want controle verloopt langs de lijn van de installateur en niet langs de lijn van de installatie.

Deregulering

In de ons omringende landen is, naast erkenning van installateurs, periodiek onderhoud verplicht en wordt dit gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Eenzelfde systeem is in Nederland niet mogelijk, omdat de regering deregulering belangrijker vindt dan veiligheid. De overheid mag niet meer achter de voordeur van de burger komen.

Ultieme fout

De ultieme fout kan straks zijn dat we roepen dat alle installaties 100% in orde zijn, maar dat we daarbij een kwart van alle ketels in ons land buiten beschouwing laten, omdat deze niet door een erkend installateur worden onderhouden. Mijn conclusie is dat de erkenningsregeling goed is voor de sector en een deel van de potentiële koolmonoxidegevaren kan oplossen, maar zeker geen echte oplossing is. Dat is mijns inziens alleen een APK-systeem.

Marcel de Graaf is eigenaar van HR Premium Parts, specialist in gereviseerde cv-ketel onderdelen.